Home

Thermografie Van Hall Larenstein in Leeuwarden, Friesland

Energielabel Friesland

Energielabel Friesland is ITC Level 3 gecertificeerd thermografie expert, blowerdoor tester en drone piloot. Wij voorzien een woning, bedrijf of kantoor snel van een energielabel. Daarnaast geven wij energieadvies en doen onderzoek naar warmteverlies, tochtklachten en isolatie problemen met gebruik van blowerdoor en thermografie. Ook zijn wij in te schakelen voor lekdetectie een blowerdoortest en drone inspecties.

Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning of gebouw is ten opzichte van vergelijkbare gebouwen. Verder toont het enkel energiebesparende maatregelen. Een label is 10 jaar geldig vanaf de opnamedatum, het is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van een woning of bedrijfspand. Een verkoper of verhuurder van een woning zonder energielabel kan een boete van €410 verwachten. De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) ziet hier op toe. Voor een bedrijfsgebouw dat bij overdracht niet voorzien is van een energielabel kan de boete zelfs oplopen tot maar liefst €20.500! Wij hanteren scherpe prijzen voor onze diensten. Bij ons ontvang je al een energiecertificaat voor een bedrijfspand vanaf €350 exclusief btw.

Energieadvies

In een energieadvies of maatwerkadvies adviseert Energielabel Friesland over energiebesparende maatregelen, toegesneden op jouw situatie. Het energieadvies toont een aantal pakketten met energiebesparende maatregelen. Ook lees je in een energieadvies het effect van de energiebesparende maatregelen op het energieverbruik en de kosten ervan. Een energieadvies laat precies zien welke energiebesparende maatregelen in jouw situatie het meeste rendement opleveren. Het energieadvies is dan ook een uitstekend hulpmiddel bij energiebesparing!

Thermografie

Thermografie kan in veel gevallen uitkomst bieden. Zo is met gebruik van thermografie in één oogopslag zichtbaar waar in een gebouw kostbare warmte verloren gaat en waar de oorzaken van vochtproblemen en tochtklachten zijn te vinden. Ook slechte verbindingen in elektrische installaties, isolatieproblemen en lekkages in daken of vloerverwarming systemen kunnen met gebruik van thermografie snel worden opgespoord. Hoge kosten door gevolgschade en uitval van productieprocessen in de industrie kunnen met thermografie worden voorkomen. Wij zijn gespecialiseerd in thermografie – ITC level 3 gecertificeerd – en maken gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s.

Blowerdoor

De luchtdichtheid van de gebouwschil bepaalt in hoge mate de energiezuinigheid van gebouwen. Een luchtdichtheidstest wordt met een zogenaamde blowerdoor uitgevoerd, dit is een grote ventilator die in een deuropening wordt geplaatst. Tijdens een luchtdichtheidstest wordt het verlies door luchtlekken in de gebouwschil nauwkeurig gemeten. Door de luchtlekken die tijdens de blowerdoortest worden gevonden af te dichten is een flinke energiebesparing mogelijk!

Lekdetectie

Bij lekdetectie maken wij gebruik van thermografie, vochtmetingen, UV lichtdetectie, een rookproef, slagregentest of blowerdoor. Lekken in CV- en afvoerleidingen, vloerverwarmingssystemen en platte daken kunnen veel schade aan veroorzaken. Met het oog zijn deze lekken moeilijk te vinden, maar door middel van lekdetectie met bijvoorbeeld thermografie kan schade worden voorkomen.

Luchtlekken veroorzaken veel warmteverlies, tocht en comfortproblemen, maar ook waterlekkages, condensatie, schimmel, stank- en geluidsoverlast en zelfs brandgevaar. Met gebruik van blowerdoor, kunstmatige rook en thermografie kan de oorzaak van deze problemen snel en efficiënt worden vastgesteld.

Energielabel Friesland

Energielabel Friesland is onderdeel van Energiekeurplus, een onafhankelijk adviesbureau voor de particuliere- en zakelijke markt. Energiekeurplus is specialist in energiebesparing, lekdetectie, drone inspecties, thermografie – ITC Level 3 – & blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Datum 8 maart 2020 Energielabel Friesland