Bouwkundige thermografie

Bouwkundige thermografieBouwkundige thermografie Groningen

Ieder voorwerp met een temperatuur boven het absolute nulpunt van 0 graden Kelvin zendt infraroodstraling uit. Bouwkundige thermografie is een efficiënte methode om deze infraroodstraling te meten en zichtbaar te maken. Een thermografisch beeld, of warmtebeeld maakt gebruik van een kleurenpalet om temperatuur verschillen weer te geven.

Thermografisch onderzoek

Thermografie is een vorm van non-destructief onderzoek (NDO) dat wordt uitgevoerd met een warmtebeeld camera. Energiekeurplus is in bezit van een geavanceerde warmtebeeld camera en heeft een thermograaf met diverse gespecialiseerde opleidingen; Level  1 &  2 bij het IRT en Level 2 & 3 bij het ITC. Energiekeurplus is de nummer één in thermografie en bouwkundige thermografie is één van onze specialiteiten.

Bouwkundige thermografie

Om warmteverlies als gevolg van onder meer isolatiegebreken en luchtlekken zichtbaar te maken is een temperatuur verschil tussen de temperatuur binnen en buiten een gebouw van minimaal 10 graden  (liefst 15 graden) Celsius noodzakelijk. Gebouw thermografie wordt daarom in Nederland bij vooral bij een lage buitentemperatuur (beneden 5 graden) uitgevoerd.

Thermografie rapport

Energiekeurplus vat de uitkomsten van een thermografisch onderzoek helder samen in een rapport. Hierin is precies te zien waar in een gebouw warmteverlies optreedt, of er gebreken, zoals koudebruggen en luchtlekken zijn aangetroffen en wat de ernst van deze gebreken is. Bovendien geeft Energiekeurplus duidelijke aanwijzingen welke maatregelen getroffen kunnen worden om het energieverbruik en het comfort in het gebouw te verbeteren en risico’s op schade aan de constructie te voorkomen.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk energieadvies bureau voor de particuliere- en zakelijke markt. Wij zijn gespecialiseerd bouwkundige thermografie – ITC Level 3 – en luchtdichtheidsmetingen met Blowerdoor. Energiekeurplus doet thermografisch onderzoek in gebouwen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Datum 28 april 2019 Energielabel Friesland