Toepassingen van thermografie

toepassingen van thermografie Diverse toepassingen van thermografie

Energiekeurplus is gespecialiseerd in diverse toepassingen van bouwkundige thermografie en doet non-destructief onderzoek (NDO) naar de oorzaken tocht, kou, vocht, schimmelvorming en een hoog energieverbruik in woningen en bedrijfsgebouwen.

Thermografie bij isolatiegebreken

Wij maken gebruik van thermografie om isolatiegebreken, koudebruggen in woningen en bedrijsgebouwen op te sporen. Ook lekken in platte daken,  CV-  of vloerverwarmingsleidingen zijn met thermografie in veel gevallen nauwkeurig aan te wijzen. Hoge herstelkoskosten door gevolgschade zijn door het snel opsporen te voorkomen. In veel gevallen van schade vergoedt de verzekering dan ook de kosten van een thermografie inspectie.

Thermografie & energiescan

Om een compleet beeld te kunnen geven van de mogelijkheden voor energiebesparing en het toepassen van duurzame energie in een woning heeft Energiekeurplus een thermografie & energiescan ontwikkeld. Naast een thermografie inspectie verzorgen wij in dit geval ook een scan van de aanwezige installaties voor verwarming, warm tapwater en ventilatie. Tenslotte brengen we de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in kaart. Dit alles wordt door ons in een helder adviesrapport beschreven.

Thermografie koelcel

In een vries- of koelcel kunnen isolatieproblemen en luchtlekken leiden tot een hoog energieverbruik en aanzienlijke kosten. Met gebruik van thermografie kan Energiekeurplus deze problemen opsporen doordat met een warmtebeeldcamera precies te zien is waar de warmte de koelcel binnenkomt.  Zo kan er op basis van een thermografische inspectie worden besloten welke maatregelen nodig zijn om tot een gelijkmatige temperatuur verdeling te komen. Hiermee is in veel gevallen flink op het energieverbruik te besparen!

Thermografie bij brandschade

Ook bij brandschade aan gebouwen kan thermografie van pas komen. Omdat duidelijk zichtbaar is te maken waar voor het oog onzichtbare brandschade aan isolatiemateriaal in een spouwmuur is ontstaan.  Een helder rapport van Energiekeurplus is uitermate geschikt om de omvang van brandschade aan isolatiemateriaal aan de verzekering aan te tonen en om de herstelkosten te laten bepalen.

Blowerdoor bij luchtlekken

Luchtlekken kunnen een onnodig hoog energieverbruik veroorzaken, maar daarnaast zijn zij de oorzaak van vele andere problemen zoals: tocht-, vocht- en schimmelklachten, geur- en geluidsoverlast, aantasting van de gebouwconstructie en zelfs van brandgevaar. Wij maken naast thermografie ook gebruik van een Blowerdoor om luchtlekken op te sporen en de problemen die luchtlekken veroorzaken op te lossen.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk energieadvies bureau voor de particuliere- en zakelijke markt. Wij zijn gespecialiseerd bouwkundige thermografie en luchtdichtheidsmetingen met gebruik van Blowerdoor. Wij doen thermografisch onderzoek in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Datum 17 maart 2016 Energielabel Friesland