Blowerdoor Zuidhorn

Blowerdoor Zuidhorn

Blowerdoor Zuidhorn

Blowerdoor Zuidhorn

De eisen wat betreft luchtdichtheid voor nieuwbouw worden ook in Zuidhorn steeds verder aangescherpt. Dit is niet voor niets, want de luchtdichtheid van de schil van een woning of gebouw bepaalt voor een belangrijk deel de energiezuinigheid ervan!

Luchtdichtheidsmeting met Blowerdoor

Door met een Blowerdoor een luchtdichtheidsmeting uit te laten voeren is heel nauwkeurig vast te stellen hoeveel verlies er door luchtlekken plaatsvindt. Om na te gaan of een gebouw in wekelijkheid wel voldoet aan de huidige strenge voorwaarden voor energiezuinigheid en luchtdichtheid is een luchtdichtheidstest met een blowerdoor een absolute must!

Blowerdoor en thermografie Zuidhorn

Tijdens een blowerdoortest is met gebruik van thermografie of een rookproef eenvoudig en snel vast te leggen waar zich naden en kieren bevinden. Luchtlekken zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van het warmteverlies van een woning of gebouw. Ze veroorzaken tocht, geuroverlast en zijn bovendien vaak een bron van interne condensatie die de constructies van een gebouw van ernstig kunnen aantasten!

“Bij een 15% hogere luchtdichtheid daalt het warmteverlies van een gebouw maar liefst 10%”

– Energiekeurplus

Hoe werkt een luchtdichtheidsmeting?

Vóór een luchtdichtheidsmeting, of QV10 meting worden ramen, buitendeuren en ventilatie openingen dicht- en alle binnendeuren opengezet. Wanneer deze voorbereidingen zijn getroffen wordt de blowerdoor in werking gezet. Met gebruik van een blowerdoor wordt de hoeveelheid lucht gemeten die per tijdseenheid bij een vastgestelde druk door de gebouwschil lekt. Een luchtdichtheidsmeting wordt door Energiekeurplus zowel in onderdruk als overdruk uitgevoerd om tot een zo nauwkeurig mogelijk resultaat te komen.

Een goede luchtdichtheid van een woning of gebouw voorkomt:

• Tocht
• Condensatie
• Schimmelvorming
• Aantasting van de gebouwconstructie
• Geluidsoverlast
• Hoge energierekening
• Brandgevaar

Energiekeurplus is de specialist in energiebesparing in Zuidhorn. Wij doen professionele luchtdichtheidsmetingen met gebruik van een blowerdoor in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

De kosten voor een luchtdichtheidsmeting van een woonhuis in Zuidhorn bedragen €350. De kosten van een luchtdichtheidstest van overige gebouwen zijn afhankelijk van de inhoud van het gebouw. Wij geven hiervoor graag een een offerte op maat!

Ja, ik wil graag een luchtdichtheidsmeting met gebruik van een Blowerdoor laten uitvoeren!

Datum 16 mei 2019 Energielabel Friesland