Verhuur

Energielabel verhuur

Het energielabel verhuur is per 1 juli 2011 opgenomen in het woning waardering systeem (WWS). Hiermee is wettelijk vastgelegd dat de maximale huurprijs van een woning of appartement afhankelijk is van het energielabel van deze woning. Hoe gunstiger het energielabel van de woning hoe hoger de maximale huurprijs.

Voor het woning waardering systeem (WWS) wordt niet meer gekeken naar de aanwezigheid van dubbelglas, vloer-, dak- of gevelisolatie maar alleen naar het energielabel. Hierin worden namelijk alle aanwezige constructies en installaties in de woning gewaardeerd.

 De Huurcomissie verlaagde de huurprijs van ons goed geïsoleerde verhuur appartement met €295 per maand, omdat er geen energielabel aanwezig was ..

Energielabel verplicht

Het energielabel is sinds 1 januari 2008 verplicht voor woningen op het moment van verhuur en verkoop. Is er geen energielabel voor het pand aanwezig dan wordt er door de Huurcommissie aan de hand van het bouwjaar gekeken wat het energielabel is. Dit pakt in de meeste gevallen erg ongunstig uit! Wanneer er wel energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd worden deze niet gewaardeerd. Het dubbel glas, de isolatie en een nieuwe HR ketel worden buiten beschouwing gelaten en het pand behandeld alsof het een slecht energielabel heeft. Hierdoor loop je het risico dat je huurders recht hebben op een verlaging van de huurprijs, soms met wel honderden euro’s per maand!

Energielabel en Energie Index

Per 1 januari 2015 is het definitief energielabel ingevoerd, dit energielabel is verplicht bij verkoop van een woning. Naast het definitief energielabel is ook de Energie Index ingevoerd, deze is nodig voor de huurpunten berekening. De Energie Index is een nauwkeurige berekening van de energieprestatie van een woning op 150 verschillen aspecten. De Energie Index bepaalt wat de hoogte is van de maximale huur volgens het woning waardering systeem (WWS). Wanneer je een Energie Index laat opstellen ontvang je een gratis definitief energielabel dat aan een nieuwe huurder getoond moet worden bij het ingaan van de huurovereenkomst.

STEP subsidie

Woningverhuurders die de energieprestatie van een huurwoning onder de liberalisatiegrens willen verbeteren kunnen gebruik maken van maximaal €4500 STEP subsidie. Zijn moeten vooraf én achteraf de Energie Index laten bepalen, aan de hand hiervan kunnen zij aantonen of de noodzakelijke verbetering behaald is. Wil je een Energie Index (energielabel verhuur) of energieadvies ter verbetering van een huurwoning laten opstellen? Aarzel niet en neem contact op.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk energieadviesbureau voor de particuliere en zakelijke markt. Wij zijn gespecialiseerd in het energielabel bij verhuur en verkoop, energieadvies, thermografie en isolatieadvies. Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

De kosten van het opstellen van een Energie Index (energielabel verhuur) zijn €175 inclusief Btw. Wanneer er geen kopieën van tekeningen beschikbaar zijn brengen wij €15 in rekening. De kosten voor een spoedopdracht zijn €25. Voor grotere aantallen woningen geven wij graag een offerte op maat.

Ja, ik wil graag een Energie Index (energielabel verhuur) aanvragen!

Spoed Tekeningen niet beschikbaar

Datum 8 maart 2020 Energielabel Friesland