Energielabel Friesland

Een energielabel in Groningen regel je via Energiekeurplus

Woningen en bedrijven moeten sinds 1 januari 2008 bij verkoop en verhuur zijn voorzien van een energielabel. Per 1 januari 2015 riskeert iedere verkoper of verhuurder van een woning zonder geldig label een boete van €410. Voor een bedrijfspand zonder energielabel kan deze boete zelfs oplopen tot wel €20.500! De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) gaat hierop toezien.

Voorlopig energielabel

Alle woningeigenaren in Nederland hebben begin 2015 per post van de overheid een voorlopig energielabel ontvangenDit voorlopige label is opgesteld aan de hand van een aantal kenmerken die al bekend waren bij het Kadaster. Het voorlopige label heeft op zich geen status en voldoet niet bij verhuur of verkoop, maar het moet door de woningeigenaar worden omgezet in een definitief energielabel.

Definitief energielabel slechts €7

Het omzetten van een voorlopig energielabel in een definitief energielabel kan op www.energielabelvoorwoningen.nl Dit is een website van de overheid waar de hoofdeigenaar moet inloggen met gebruik van DigiD. Daarna kan hij de kenmerken van de woning controleren en waar nodig aanpassen. Om een aanpassing te doen moet bewijs in de vorm van foto’s, documenten of facturen worden aangeleverd.

Vervolgens kan er een Erkend deskundige worden geselecteerd. Hij controleert de gegevens en het aangeleverde bewijs en registreert het definitief energielabelHet definitief energielabel wordt automatisch per mail toegezonden. Selecteer je Energiekeurplus als Erkend deskundige dan ontvang je meestal dezelfde dag al het verplichte energielabel voor slechts €7,00 all-in!

Energielabel

Het label deelt vergelijkbare gebouwen afhankelijk van hun energiezuinigheid in klassen in. De energie klassen lopen van A tot G, waarbij A de hoogste en G de laagste klasse is. Het energielabel wordt bepaald op basis van de aanwezigheid van isolatie in de vloer, de muren en het dak. Ook worden het type glas en de installaties voor verwarming, warm water, ventilatie en duurzame technieken beoordeeld.

Energie Index

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om een Energie Index in plaats van een definitief label te laten opstellen. De Energie Index wordt bepaald na een uitgebreide woningopname op 150 verschillende aspecten. Dit is het geval wanneer je gebruik wilt maken van een voordelige ‘Groen hypotheek’ en wanneer je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om met een NHG-lening €8000 extra te lenen om je huis energiezuinig te maken. Ook voor woningverhuurders is het sterk aan te raden om een Energie Index op te laten stellen omdat dit van grote invloed is op de maximale huurprijs van een huurwoning.

Wanneer geen verplicht energielabel

Het energielabel is niet verplicht voor, gebouwen jonger dan 10 jaar, monumenten, woonboten, woonwagens en caravans. Verder is er het label ook niet verplicht voor gebouwen met een industriefunctie, gebouwen voor kerken en tijdelijke bouwwerken. Alle overige gebouwen moeten bij verkoop en verhuur zijn voorzien van een officieel energie certificaat.

Tips aanvraag definitief energielabel

Om een aanvraag snel en soepel te laten verlopen hebben wij een aantal tips opgesteld om veel voorkomende fouten te vermijden. Lees deze tips goed door, doe een aanvraag bij Energiekeurplus en je ontvangt het definitief energielabel meestal dezelfde dag al in de mail!

  • Wanneer er geen documentatie is van aanwezige zonnepanelen, maak dan een foto waarop het aantal zonnepanelen duidelijk zichtbaar is. Het aantal zonnepanelen mag je vermenigvuldigen met 1,6m2 per paneel. Bijvoorbeeld: bij 10 zonnepanelen (10 x 1,6m2= 16m2).
  • Let op wanneer je een verkoopbrochure gebruikt! Zorg dat het gevraagde bewijs ook werkelijk duidelijk in de verkoopbrochure beschreven staat.
  • Een VR-ketel gemonteerd in of na 1998 dient toch te worden aangegeven als een CV ketel met ‘installatiejaar vóór 1998′. De reden hiervan is dat er vanuit wordt gegaan dat in de periode voor 1998 vooral VR-ketels en vanaf 1998 vooral HR-ketels zijn geplaatst. Waar het om gaat is of het om een zuinige of een minder zuinige ketel gaat.
  • Een offerte voor een maatregel geldt niet als bewijs. Een factuur met het betreffende adres wél, een factuur geeft namelijk aan dat de werkzaamheden ook werkelijk zijn uitgevoerd. 
  • Maak een duidelijke foto van de CV-ketel (of andere installatie) waarop het typeplaatje of de gaskeursticker te zien is.
  • Is er een extra close-in boiler aanwezig, dan moet je dit in de regel niet aan te merken als ‘aparte’ tapwatervoorziening. De achterliggende gedachte is dat de CV-ketel het tapwater verwarmd. De close-in boiler dient alleen als een extra voorraad om snel warm water ter beschikking te hebben.
  • ‘Uitzonderlijk’ goede na-isolatie van gevels, vloeren en daken moet altijd door middel van facturen, documenten en/of foto’s worden aangetoond.

Thermografie Friesland

Thermografie Friesland is jouw partner in energiebesparing, energieadvies,  thermografie – Level 3 – & blowerdoor. Wij werken op afspraak in Groningen, Friesland en Drenthe. De kosten van een thermografisch onderzoek van een woning zijn vanaf €395. Voor een inspectie van een bedrijfsgebouw geven wij graag een offerte op maat.