Energiebesparing populair

energiebesparing blijk populair

Onderzoek naar belangstelling energiebesparing

Energiebesparing blijkt populair bij woningeigenaren. Eén derde van de woning bezitters in Nederland wil gaan investeren in energiebesparende maatregelen. Van de kopers en verkopers van een woning overweegt 20 procent om energie te gaan besparen.

In opdracht van Binnenlandse Zaken werd onder ruim duizend woningeigenaren onderzoek gedaan naar de belangstelling voor energiebesparing. Van de deelnemende woningeigenaren zijn 210 bezig met het kopen of verkopen van een huis. De meerderheid van hen, 790 personen, heeft geen verkoopplannen voor hun woning.

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparende maatregelen die door de woningeigenaren worden overwogen zijn onder meer het laten plaatsen van zonnepanelen, HR-ketels en isolatieglas in de slaapkamer en het laten aanbrengen van vloerisolatie. Verder worden dak- en gevelisolatie genoemd en is er belangstelling voor betere ventilatie en het aanbrengen van isolatieglas in de woonkamer.

Deelnemers aan het onderzoek zijn vooral geïnteresseerd in de kosten en daarnaast zijn ze ook benieuwd hoe deze kosten zich verhouden tot de baten van energiebesparing. Ook zijn ze geïnteresseerd in de nodzakelijke bouwkundige maatregelen

Motieven voor energiebesparing

Het motief van deelnemers aan het onderzoek met belangstelling voor energiebesparende maatregelen blijkt vooral kostenbesparing te zijn. Een andere reden om stappen te ondernemen is dat een energiezuinig huis beter te verkopen valt.

Datum 19 december 2015 Energielabel Friesland