Inspectie Zonnepanelen

Inspectie zonnepanelen Groningen

Inspectie zonnepanelen

Inspectie zonnepanelen

Rendement zonnepanelen

Het rendement van een set zonnepanelen is van grote invloed op de terugverdientijd. Het  is dan ook belangrijk om zonnepanelen periodiek door een specialist te laten controleren zodat je zeker kunt  zijn dat ze hun potentiële opbrengst ook volledig halen.

Zonnepanelen

Zonnepanelen bestaan uit afzonderlijke zonnecellen waarmee  zonne-energie wordt opgewekt. Het is aan te raden om bij oplevering de panelen te laten testen en doormeten omdat met het blote oog niet te zien is of ze wel optimaal functioneren.

Veroudering zonnepanelen

Zonnecellen verouderen in de loop van de tijd, hierdoor neemt de opbrengst van de zonnepanelen iets af. In de productnormen van zonnepanelen staat hoeveel de maximale afname door veroudering mag zijn. Tijdens een zonnepanelen inspectie wordt het werkelijke verouderingsproces vastgelegd en kan dit worden vergeleken met de norm.

Defecte zonnepanelen

Zonnepanelen zijn in serie geschakeld, hierdoor kan één defect in een zonnecel er voor zorgen dat het rendement van de complete set flink daalt. Soms zelfs helemaal tot nul. Het theoretische rendement wordt dan lang niet meer behaald. De verminderde opbrengst van de zonnepanelen wordt vaak ten onrechte aan de weersomstandigheden toegeschreven. Tijdens een inspectie worden eventuele defecten opgespoord aan de hand van de geconstateerde afwijkingen kan er aanspraak op de garantie worden gemaakt.

Zijn mijn zonnepanelen veilig?

De kabels van de zonnepanelen en de zonnepanelen zelf worden constant blootgesteld aan wisselende weersomstandigheden. Hierdoor kunnen isolatiematerialen beschadigd raken.
Op zonnige dagen wordt veel stroom worden opgewekt. Wanner er ergens in de installatie een slechte verbinding  zit ontstaat hier warmte en in het ergste geval zelfs brand.
Tijdens een inspectie zonnepanelen worden de verbindingen gecontroleerd en kabels doorgemeten. Het zonnepanelen inspectie rapport is een belangrijk document voor de brandverzekering.

Inspectie zonnepanelen

Voor een inspectie van zonnepanelen worden specifieke testinstrumenten gebruikt om de zonnepanelen door te meten. Daarnaast kunnen zonnepanelen worden controleerd op afwijkingen door middel van thermografie.

Datum 4 april 2015 Energielabel Friesland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.